Kickbox:  ‘Making innovators, not innovations’!

Kickbox is een nieuw innovatie proces ontwikkeld door Adobe. Het is zowel een proces voor individuen als een ‘systeem’ om dit proces op grotere schaal in organisaties te kunnen toepassen. Het is ontworpen om de snelheid en effectiviteit van innovatie te verhogen én op een meetbare wijze helpen het innovatiesucces van een organisatie te verbeteren. En het vraagt om veel minder investeringen dan een traditionele aanpak.

Wat doet Kickbox?

Kickbox zorgt voor praktische manieren om te leren nieuwe kansen te ontdekken, percepties van (toekomstige) klanten te onderzoeken en hiermee het potentieel voor nieuwe business te valideren. Het gaat om tools die innovators helpen hun ideeën te zien, verbeteren, valideren en ontwikkelen tot succesvolle innovaties.

Voor wie is Kickbox?

Kickbox is bedoeld voor zowel individuele ‘innovators’ én organisaties. Voor individuen is Kickbox een toolbox om ideeën te verwezenlijken. Voor organisaties biedt Kickbox de houvast om een succesvol innovatieproces op grotere schaal in de organisatie toe te passen.

Kickbox helpt innovators:

  • Effectiever te zijn en met meer impact te innoveren effective and have more impact
  • Waardevolle ervaringen op te doen en technieken te ontwikkelen (bijvoorbeeld m.b.t. ideation, divergent thinking en business cases)
  • Met nog meer plezier en toewijding aan innovaties te werken binnen de organisatie job (as demonstrated by participant evaluation scores)
  • Discover (or rediscover) their passion for delighting customers

Kickbox helps organizations

  • Increase innovation quantity, quality, and speed across the organization
  • Empower existing innovators to be more effective and more engaged
  • Identify and activate latent innovators (who may not know they’re innovators)
  • Foster an innovation culture and attract innovators to the organization

Adobe LogoCopyright © 2015 Adobe Systems Incorporated. Licensed under the Creative Commons Attribution License.
For more information about Adobe Kickbox go to: http://kickbox.adobe.com