10 Verbeteringen op het innovatieproces met Design Sprints

Vind een oplossing in 5 dagen

Een Design Sprint is een methode die oplossingen biedt voor belangrijke vraagstukken, in slechts 5 dagen. De methode helpt teams bij het ontwerpen, prototypen én testen van ideeën op basis van de reacties en feedback van échte klanten.

Voor organisaties is het belangrijk relevant te blijven. Vaak worden hiervoor kansen gezocht in het lanceren van succesvolle innovaties. In een eerder artikel heb ik een indruk gegeven van hoe Design Sprints organisaties hier heel goed bij kunnen helpen. Een goed innovatieproces vraagt om creativiteit, ervaring, intuïtie maar vaak ook een forse dosis geluk. Er is een omgeving nodig waarin onderzoeken en experimenteren mogelijk worden gemaakt. Dit maakt innoveren vaak complex en ongestructureerd, terwijl organisaties juist grip willen houden op het proces.

Design Sprints zijn er specifiek op gericht de ontwikkelfase van het innovatieproces te verbeteren. Door Sprints een vast onderdeel te maken van het proces, worden kansen op succes vergroot. Er zijn namelijk een aantal manieren te noemen waarop Sprints met impact bijdragen aan een beter innovatieproces:

10 x impact op het Innovatieproces

1. Beproefd concept dat direct toepasbaar is

Veel teams zoeken naar manieren om moderne technieken in ontwikkelprocessen toe te kunnen passen. Het samenstellen van een programma waar deze op een effectieve manier samenkomen, is een aardige klus. Met Design Sprints heb je een proces in handen dat vele malen succesvol is toegepast door Google op een lange reeks uitdagingen. Zo biedt Design Sprint een kant-en-klare oplossing met onderdelen die perfect op elkaar zijn afgestemd. Je kan er als team gelijk snel mee aan de slag om resultaat te boeken.

2. Gefocussed maar flexibel waar nodig

Design Sprints leunen sterk op ‘timeboxing’ om alle activiteiten de aandacht te geven die nodig is. De tijdsrestricties zijn cruciaal voor het succes van de sprint. Het dwingt deelnemers tot het juiste gedrag waarmee in minder tijd betere oplossingen worden bedacht. En toch, ondanks het script, blijft een Sprint flexibel genoeg om aanpassingen te maken waar nodig. Zo behoud je als team de ruimte om onderdelen en tijd af te stemmen op specifieke behoeften van de betreffende uitdaging.

3.  Een ‘hands-on’ ontwerpproces

Een Design Sprint leert deelnemers ‘user-centric’ en ‘lean’ concepten toe te passen in het ontwerpproces. Beproefde technieken vinden hun weg binnen de Sprints middels veel actieve, hands-on activiteiten. Ook zonder ervaring met deze concepten, zijn alle deelnemers van de Sprint in staat actief bij te dragen.

4. Sneller dan normale ontwikkelprocessen

Veel teams investeren maanden, of zelfs jaren, in de ontwikkeling van een nieuwe dienst of nieuw product, om er vervolgens achter te komen dat het niet is waar de eindgebruiker op zit te wachten. De opkomst van Agile en Lean Startup manieren van denken hebben meer focus gebracht op het ontwikkelen en valideren met behulp van kortere cycli. Ook bij Designs Sprints is de snelheid belangrijk.
De echte meerwaarde zit in het feit dat Sprints de cyclus van idee naar validatie nog sterker verkort. Het verschil zit hem in de beperkte tijd besteed aan het bouwen en delen van het ontwerp. Het team heeft slechts een dag om een werkend prototype te realiseren om op vrijdag te testen.

5. Iedereen beschikt te allen tijde over dezelfde informatie

Een project start vaak met de aanname iedereen in het team hetzelfde begrip heeft van het probleem en de doelstelling. Ook is het gedurende het project lastig om zeker te zijn dat iedereen alle informatie heeft kunnen verwerken. Er zijn project briefings, e-mails en gedeelde projectomgevingen. Maar is daarmee verzekerd dat iedereen op één lijn zit? Dit is in werkelijkheid helaas vaak niet het geval. Zelfs in teams die goed communiceren, zullen verschillen optreden tussen wat iedereen weet.
Design Sprints zijn zo ontworpen dat alle noodzakelijke informatie voor iedereen op hetzelfde moment beschikbaar komt. En met het inrichten van een ‘sprint room’ blijven alle inzichten, tools en visuals te allen tijd voor iedereen op dezelfde plek aanwezig. De ruimte wordt zo een dynamische 3D-projectomgeving.

6. Optimaal gebruik van individuele input, zonder groepsdenken

Onderzoek toont keer op keer aan dat brainstormen in een groep minder goede ideeën genereert dan wanneer men individueel met een probleem aan de slag gaat. Maar hoe hardnekkig dit bewijs ook is, we willen zó graag samen tot een oplossing komen dat we de verleiding van groepsdenken (‘groupthink’) niet kunnen weerstaan. De sociale dynamiek van consensus willen bereiken, hiërarchische verhoudingen en ‘wie het hardst roept, krijgt gelijk’, neemt de overhand en dit leidt tot suboptimale resultaten.
In Design Sprints is daarvoor een oplossing. Teamleden werken eerst individueel, waarna zij hun ideeën presenteren. Feedback geven doet de groep vervolgens door te stemmen. De beste ideeën worden gecombineerd voor het vervolg. Hiermee zet je ongestructureerde discussies volledig buitenspel.

7. Toepasbaar op een breder scala aan uitdagingen

Organisaties vinden graag houvast in structuren om innovatieprocessen te formaliseren. Een breed scala aan tools, frameworks en denkscholen kan hierbij helpen. Van ‘project planning’ en ‘stage gate models’ tot ‘Agile’, ‘Business Model Generation’ en ‘Lean Start-up’. Maar niet alle tools lenen zich even goed voor ieder type innovatie. Het karakter van een innovatie en hoe deze gerealiseerd moet worden vraagt niet altijd om dezelfde aanpak.
Design Sprints worden ingezet door teams die een oplossing zoeken voor een probleem. En daarmee zijn Sprints zeer geschikt om in te zetten voor een breder scala aan uitdagingen dan enkel innovaties. Ze zijn evengoed toepasbaar wanneer je:
– Een goede start wil maken met een nieuw project
– Meer duidelijkheid zoekt over een idee voor een nieuw product.
– Specifieke input van echte klanten zoekt om ontwerpbeslissingen te maken
– Beslissen moet over de prioriteiten van verbeteringen in een product of dienst
– Een nieuwe business wil starten dat een specifiek probleem aanpakt

8. Nog sneller leren

De structuur van een Design Sprint stelt teams in staat om op een zeer effectieve manier échte inzichten te verkrijgen in wat werkt voor de eindgebruiker en wat niet. Iedereen in de ‘Sprint room’ krijgt dezelfde informatie op hetzelfde moment. En in een Sprint leer je essentiële technieken om te experimenteren, itereren en sneller vooruit te komen. Daarnaast volgt de validatie van een idee al binnen enkele dagen. Hiermee leer je nóg sneller en kun je belangrijke misvattingen in het ontwerp tijdig voorkomen. Zo bespaar je onnodige tijdsinvesteringen en genereer je een competitief voordeel in de innovatieprocessen van een organisatie.

9. Directe betrokkenheid vanuit de organisatie

In een Design Sprint zijn mensen uit verschillende disciplines betrokken, niet alleen ontwerpers of marketeers. Deze mix van rollen en expertise zijn de sleutel tot betrokkenheid vanuit de organisatie. En alle teamleden leveren een gelijke bijdrage aan het proces. Zo worden óók introverte teamleden in staat gesteld hun (wilde) ideeën te presenteren. En de actieve set-up van een Sprint zorgt voor veel energie en betrokkenheid in het ontwerpproces, wat weer leidt tot meer kwaliteit in het resultaat en eigenaarschap. Niet in de laatste plaats omdat met het bezoek van 5 klanten op vrijdag er voldoende aansporing is nèt een stapje extra te zetten om een werkend prototype te kunnen presenteren.

10. Meetbaar succes binnen een week

Het resultaat van een Design Sprint laat zich op verschillende manier meten. Allereerst is dit het aantal ‘goede’ ideeën dat er gegenereerd is, ook al zijn ze misschien niet allemaal in het prototype opgenomen. Natuurlijk zijn er ook de ervaringen uit de interviews met klanten die aanzet geven voor het vervolg. En de Sprint eindigt met waardevolle validatie (of invalidatie) van een idee en belangrijke aannames, een werkend prototype en duidelijke besparingen in tijd en geld. Naast meetbare uitkomsten, komt het succes van een Sprint ook tot uitdrukking in de mate van overeenstemming over en betrokkenheid bij de uitkomsten van het proces zelf.

Klaar voor de toekomst

Design Sprints vragen een serieuze (tijds)investering van deelnemers. En als organisatie zoek je liefst een gedegen proces wat garantie geeft voor een goede afloop. Wat dat betreft zijn de aantoonbare resultaten van Design Sprints overtuigend. Het is een gedegen en energiek proces dat zorgt voor focus en een verbeterd lerend vermogen van teams. Design Sprints verdienen een vast onderdeel te zijn van ontwikkelings- en veranderingstrajecten. Met Design Sprints verandert de manier van werken in vooruitstrevende organisaties die ook in de toekomst relevant willen blijven. Is jouw organisatie er al klaar voor?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord